Lösenord -HOWTO

Johan Gunnarsson, di00gujo@ing.hj.se

v1.1, 22 Oktober 2002


Denna howto beskriver hur man ändrar lösenord på DatorSektionens linuxkonto samt hur man bör välja lösenord


1. Introduktion

2. Hur man bör välja lösenord

3. Byta lösenord i Linux