Föregående Upp Nästa


3. Koppla upp sig under linux

För att koppla upp sig med SSH under Linux krävs givetvis att man har en klient, jag har här valt att gå igenom installationen av den fria SSH-varianten OpenSSH som utvecklas parallellt med OpenBSD projektet. De flesta moderna linuxinstallationer har redan en ssh-klient, för att testa om du har ssh installerat skriver du helt enkelt ssh vid kommandoprompten.

3.1 Hämta och installera OpenSSH

Jag har här valt att gå igenom installation under RedHat och Debian GNU/Linux.< br>

3.1.1 Installera i RedHat

Det smidigaste sättet att installera mjukvara i RedHat är med verktyget up2date. För att installera klienter för ssh skriver du helt enket up2date -u openssh-clients vid kommandoprompten. Du måste vara root för att kunna göra detta.

3.1.2 Installera i Debian GNU/Linux

För att installera program i Debian GNU/linux använder man sig av programmet apt-get. SSH installeras med kommandot apt-get install ssh vid kommandoprompten. Du måste vara root för att göra detta.

3.2 Koppla upp dig med OpenSSH

Som vanligt när det gäller Linux så finns det mängder av olika växlar för varje kommando, SSH är givetvis inget undantag, jag tänker dock inte gå igenom mer än det absolut nödvändigaste här och hänvisar istället till OpenSSH's egen HOWTO eller man-sidorna.
För att koppla upp dig skriver du ssh -l [användarid] [värddator] programmet kommer nu fråga om du accepterar krypteringsnyckeln, förutsatt att du ger ett positivt svar på denna fråga så kommer du nu bli tillfrågad om ditt lösenord. Skriv in detta och vips så är du inne i ett skal på värddatorn.


Föregående Upp Nästa