SSH till Datorsektionens datorer -HOWTO

Johan Gunnarsson, johan@ds.hj.se

v1.0, 19 Maj 2003


Denna howto beskriver hur man använder SSH för att koppla upp sig mot datorsektionens datorer

1. Introduktion

2. Koppla upp sig under Windows

2.1 Hämta och installera PuTTY

2.2 Konfigurera PuTTY

3. Koppla upp sig under Linux

3.1 Hämta och installera OpenSSH